Logo gorcumsecourant.nl


Pierre Schefferlie enEverdien Hamann. Foto: Matthijs Daniels
Pierre Schefferlie enEverdien Hamann. Foto: Matthijs Daniels

'Hotel moet op politieke agenda'

GORINCHEM - Nu het bouwplan van het hotel Buiten de Waterpoort door onvoorziene omstandigheden opgehouden is moet de politiek de kans aangrijpen om het betwiste ontwerp nogmaals te bespreken. Dat bepleiten Everdien Hamann van Gorcum Actief en Pierre Schefferlie van de PvdA.

Door Matthijs Daniëls

Gorcum Actief heeft al meerdere malen eerder gepoogd het hotel onderwerp van gesprek te maken in de gemeenteraad. 'Daarbij was de reactie steeds dat we de resultaten van het archeologisch onderzoek van de locatie moesten afwachten', zegt Everdien Hamann. 'Dat is er nu en de uitkomst is duidelijk. Er ligt een veertiende-eeuwse muur die niet vernield mag worden. Aangeraden wordt hem op te nemen in een gemeentelijke monumentenlijst.'

'Verdere besluitvorming is officieel een zaak van het college van burgemeester en wethouders, maar wij vinden de situatie zodanig veranderd ten opzichte van een paar maanden terug dat je niet zomaar kunt beslissen over een aangepast bouwplan. Dat moeten we in de gemeenteraad bespreken en de inwoners van de stad moeten daarbij betrokken worden. Mét respect voor de ondernemer, want de bouwvergunning is er.'

Motie

Gorcum Actief kondigt een motie aan om een aangepast bouwplan te bespreken in de gemeenteraad en heeft daarvoor vast steun gevonden van de PvdA. 'Je wordt als raadslid best vaak aangesproken op spelende zaken. Dat is ook het leuke van dit werk', zegt Pierre Schefferlie. 'Het hotel is met áfstand het onderwerp waarop ik het meest aangesproken wordt in de stad. Wij vinden net als Gorcum Actief dat het op de agenda van de raad moet komen. En ik wil daarbij meteen het ontwerp van het hotel ter sprake brengen. Ik ben zeker niet tegen de komst van een hotel, maar het ontwerp is het grote discussiepunt. Misschien kan dat toch een meer historisch karakter krijgen, zodat het beter bij de omgeving past.'

Alternatieven onderzoeken

'Zonder de ondernemer te duperen', benadrukt ook Schefferlie. 'Hij heeft zijn nek uitgestoken voor het plan en heeft er ongetwijfeld al in geïnvesteerd. Misschien kunnen we de alternatieven onderzoeken en daarin een handreiking doen vanuit de gemeente.'

'We hadden op voorhand kunnen aanvoelen dat het bouwplan dat er lag reuring zou veroorzaken in de stad. De archeologische vondst kunnen we aangrijpen om even een stapje terug te doen en het de aandacht geven die het verdient.'

Raadssessie

Later deze maand wordt er in het stadhuis een raadssessie gehouden over het rapport van het archeologisch onderzoek en de gevolgen ervan. De datum daarvan wordt deze week geprikt.

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten