Logo gorcumsecourant.nl


Hondenbelasting nader bekeken

GORINCHEM - Het gros van de hondenbezitters in Gorinchem vindt dat ze te veel hondenbelasting moeten betalen, afgezet tegen de voorzieningen die ze ervoor terugkrijgen. De gemeenteraad lijkt nu voornemens om het hoge Gorcumse tarief voor de hondenbelasting omlaag te brengen.

In de eerste helft van het jaar reageerden ongeveer zeshonderd Gorcumers op de zogenaamde blafdialoog. Deze enquête over de voorzieningen voor hondenbezitters (uitrenvelden, hondenpoepzakjes, afvalbakken) werd gehouden op initiatief van raadslid Tamara Hoogesteger van de Fractie Hoogesteger. De voornaamste conclusie was de bovengenoemde: voor hetgeen ze ervoor terugkrijgen, betalen Gorcumers erg veel hondenbelasting.

Het tarief in Gorinchem is 124 euro voor de eerste en 140 euro voor elke volgende hond. Al enige tijd bepleit Hoogesteger dat dit te hoog is; dat de belasting uitsluitend gebruikt zou moeten worden voor voorzieningen als uitrenvelden of hondenpoepzuigers en dat het geen algemene bron van inkomsten voor de gemeente moet zijn. Tijdens de algemene beschouwingen in het stadhuis toonden ook VVD en Stadsbelang zich niet perse voorstander van de hondenbelasting.

Motie

Aanvankelijk zetten Fractie Hoogesteger en PvdA met de motie 'verlaging hondenbelasting' in op een nieuw tarief van 60 euro. Op verzoek van wethouder Marcel Doodkorte werd een specifiek bedrag uit de motie gehaald. 'Laten we samen kijken wat er nodig is om de voorzieningen voor hondenbezitters te optimaliseren en hoe we de belasting daarop kunnen aanpassen', stelde Doodkorte voor.

De motie, die met ruime meerderheid aangenomen werd in de gemeenteraad, stelt nu voor het voorzieningenniveau voor hondenbezitters te beoordelen en eventueel resterende ruimte in mindering te brengen op de hondenbelasting.

Reageer als eerste
Meer berichten