Logo gorcumsecourant.nl


De cliënten hebben een ingewikkelde zorgvraag en een intensieve verzorgingsbehoefte.
De cliënten hebben een ingewikkelde zorgvraag en een intensieve verzorgingsbehoefte.

Syndion onderschrijft oproep VGN voor extra geld meerzorg

REGIO - De koepelorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) vroeg staatssecretaris Van Rijn vorige week per brief de komende anderhalf jaar 20 miljoen euro extra beschikbaar te stellen. Het geld zou moeten gaan naar verruiming van de meerzorg voor mensen met een ernstig meervoudige beperking. Meerzorg is een toeslag die beschikbaar is als het basistarief onvoldoende is om de zorg te vergoeden. De tarieven om deze mensen goede zorg te leveren schieten inmiddels ernstig tekort.

Deze cliënten hebben een ingewikkelde zorgvraag en een intensieve verzorgingsbehoefte. Om die zorg te kunnen bieden is specifieke deskundigheid, fysieke kracht en de juiste instelling nodig. Hoewel zij in aanmerking komen voor een Zorgzwaartepakket (ZZP 8), vaak aangevuld met meerzorg - dit zijn op zich hoge bedragen – knelt het toch. Zowel in de thuissituatie als bij de zorgaanbieder is het huidige tarief onvoldoende. In de thuissituatie schiet de zorg tekort. Dit levert vaak spanningen op voor het hele gezin.

Meerdere woonlocaties

Ook Syndion heeft zorg voor cliënten met een ernstig meervoudige beperking. De ondersteuning vindt plaats in het (ouderlijk) huis, in een woonlocatie of een daglocatie van Syndion. Syndion heeft meerdere woonlocaties voor deze doelgroep, bijvoorbeeld De Meerkant in Meerkerk en het Blokhuis in Hardinxveld-Giessendam. Als deze cliënten ook bij Syndion dagbesteding hebben, maken zij gebruik van de basisvoorzieningen van één van de dagactiviteitencentra (DAC), bijvoorbeeld het DAC in Gorinchem. EMB-cliënten onder de 18 kunnen terecht op speciale groepen van onze kinderdagcentra. Syndion heeft de zorg voor zo'n 25 EMB-cliënten.

Met hart en ziel

Syndion wil uiteraard zo goed mogelijk voldoen aan deze speciale zorg. De begeleiders zetten zich met hart en ziel in voor deze doelgroep en streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Helaas ervaren zij ook dat dit door te weinig financiële middelen onder druk staat. Eén van de oplossingen die Syndion gezocht heeft, is het starten van een zaterdagopvang. Hierdoor wordt de thuissituatie ontlast. Naast deskundige en gekwalificeerde begeleiding maken we hierbij ook gebruik van vrijwilligers.

Reageer als eerste
Meer berichten