Logo gorcumsecourant.nl


Teenagers op expositie 'The Sixties'

Hardinxveld-Giessendam - In Museum De Koperen Knop te Hardinxveld-Giessendam is een nieuwe expositie gestart: The Sixties. Opnieuw een heel bijzondere expositie, die velen zal aanspreken. Centraal staan de teenagers, die met hun daden de aanleiding vormden voor een nieuwe tijd. De jaren zestig vormden de basis voor Nederland als welvaartsstaat. De wederopbouw ging ongemerkt over in een economisch hoogtepunt, die op alle punten van de samenleving merkbaar was. Dat toont de unieke expositie in het museum in de Alblasserwaard.

Dat Nederland tijdens ‘the sixties’ op zijn grondvesten schudde en dat alles veranderde en dat er overal sprake was van vernieuwing is te zien op de najaarsexpositie, van 2 september tot en met 11 november. De televisie, de popmuziek, de recreatie en nog heel veel meer brengt een radicale verandering teweeg. Een schrijnende woningnood, een eind aan de geleide loonpolitiek met sterke loonstijgingen. Er is ineens geld voor een koelkast, een wasmachine en een telefoon. De auto verschijnt in het straatbeeld. Veel straten zijn daarvoor te smal. De woonkamers zijn niet berekend op de televisie. De lamp boven de tafel verdwijnt als centraal punt. Een heel belangrijke bijdrage in die ontwikkeling kwam van de jongelui, die ‘the teenagers’ werden genoemd.

Tot dan toe was Nederland verzuild. De levensbeschouwing bepaalde hun leven: de zondagse kerk, de politieke partij, de vakvereniging, de school, de krant, de radio-omroep en nog veel meer. Dat ging in de jaren zestig ineens veranderen. De sociale controle begon af te nemen. De individualisering nam toe. Langzaamaan ontwikkelde Nederland zich tot een verzorgingsstaat. Er kwamen nieuwe sociale wetten en andere onderwijswetten. Doorleren was niet langer voorbehouden aan de betere klasse.

Het hele dagelijks leven deelde mee in de verandering. Nieuwe producten, die het leven moesten vereenvoudigen en die het de huisvrouw tot gemak zouden dienen kwamen op de markt. Vrije tijd nam toe en vakantie en recreatie werden een begrip en een recht. De mannelijke jeugd reed op bromfietsen en deed stoer om de meisjes te imponeren. Die meisjes kleedden zich in steeds opvallender jurken, rokken en broeken. Een op straat rokende vrouw was ineens een stuk minder opvallend. In het weekend uitgaan werd een heel gewoon iets.

De in de jaren zestig ingezette vernieuwing heeft zich in alle facetten van de samenleving geworteld. De boerderij waarin nu Museum De Koperen Knop is gevestigd, was in die tijd nog een oude in verval rakende boerderij. Mede door de ruilverkaveling van toen kon het pand worden behouden, gerestaureerd en opgeknapt tot wat het nu is: een dynamisch museum (Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam) in een groot monumentaal pand. Het museum is open van dinsdag tot en met vrijdag van 13.00-17.00 uur en op zaterdag van 11.00-17.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.koperenknop.nl. Informatie: koperenknop@planet.nl of 0184-611366. In het museum staan de teenagers centraal. Op de kleine expositie in de hal van het gemeentehuis van Hardinxveld-Giessendam, die tegelijkertijd te zien is (let op de openingstijden), staat een ander onderwerp in ‘the picture’: het werk van de huisvrouw.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox