Albert Sterk in zijn Plus supermarkt, waarvan hij afscheid heeft genomen. Foto: Cok Slijkoord
Albert Sterk in zijn Plus supermarkt, waarvan hij afscheid heeft genomen. Foto: Cok Slijkoord

Schouderklop voor Albert Sterk

GORINCHEM - Albert Sterk kreeg donderdagavond, uit handen van burgemeester Reinie Melissant, de Schouderklop uitgereikt. Dit ter ere van zijn pensionering als sociaal en maatschappelijk zeer betrokken ondernemer. Ook had Albert Sterk zitting in het bestuur van ondernemersvereniging IKG en diende hij met name de belangen van de retail in Gorinchem.

De Schouderklop wordt slechts in zeer bijzondere gevallen toegekend, als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen, die zich voor de gemeente Gorinchem in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt en als onderscheiding aan inwoners van de stad, die door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Sociaal en maatschappelijk betrokken

Albert Sterk is niet alleen een hardwerkend en verantwoorde ondernemer maar ook sociaal en maatschappelijk betrokken, als ondernemer en als mens. Hij is betrokken bij tal van activiteiten in Gorinchem en is sponsor van vele evenementen en sportclubs, betrokken bij diverse maatschappelijke projecten en steunt hij allerlei goede doelen.

Zijn sociale personeelsbeleid was één van andere argumenten hem de Schouderklop toe te kennen. Maar ook het plaatselijk bedrijfsleven draagt hij een warm hart toe. Zo had hij jarenlang zitting in het bestuur van ondernemersvereniging IKG en diende met name de belangen van de retail in Gorinchem.

Ontworpen door Jolande Bosch

De Schouderklop is ontworpen door Jolande Bosch, een kunstenaar uit Dalem die tegenwoordig in Rotterdam woont. Bij het onderscheiden van mensen, speelt 'de schouder' al lange tijd een symbolische rol. Jolande Bosch gaf daar met de zilveren Schouderklop een eigentijds vervolg aan. Het gebruikte materiaal verwijst naar de traditie die Gorinchem heeft op het gebied van goud- en zilversmeden. Bij de Schouderklop wordt een speciale standaard geleverd waardoor de onderscheiding als kunstwerk het huis van de ontvanger kan sieren.

Meer berichten