De sluis in de Arkelsche Dam sloot vijf jaar geleden voor het laatst. Foto: Wikipedia
De sluis in de Arkelsche Dam sloot vijf jaar geleden voor het laatst. Foto: Wikipedia

Sluis Arkelsche Dam sluit voor het eerst sinds 2012

ARKEL - Voor het eerst sinds 2012 sluit de sluis in de Arkelsche Dam, om te voorkomen dat water uit de rivier de Linge in het Merwedekanaal stroomt. Waterschap Rivierenland besluit tot deze maatregel, omdat het maximale peil in het kanaal is bereikt. Sneeuw en regen leiden tot volle sloten in het rivierengebied, het waterschap is druk om water af te voeren.

Langs de Linge, waar de Betuwe al eeuwen op afwatert, liggen hogere dijken dan langs het kanaal uit de negentiende eeuw. De rivier kan meer water bergen, als boezem voor de omliggende polders. Het kanaal en de rivier staan in open verbinding. De sluis uit 1824 voorkomt dat, bij hoog water op de Linge, het kanaal overstroomt in het gebied Vijfheerenlanden.

"Die situatie doet zich gelukkig weinig voor. Maar als het zover is, is het goed om deze mogelijkheid te benutten", zegt heemraad Arie Bassa. "Op de Linge is ruimte om water te bergen, zodat er langs het kanaal geen wateroverlast ontstaat." Naar verwachting zal op de Linge in de loop van vrijdag bij Leerdam stijgen met ongeveer 25 centimeter tot 1,50 meter boven NAP. Bij Geldermalsen zal het peil alleen nog zakken.

Scheepvaart gestremd

De laatste keer dat de sluis bij Arkel dicht ging, was in 2012. Al het Lingewater stroomt nu via Gorinchem en het Kanaal van Steenenhoek, waar het Kolffgemaal uitwatert op de Merwede. Op de Linge is het scheepvaartverkeer nu gestremd. Op het Merwedekanaal is scheepvaart gewoon mogelijk. Wel wordt er beperkt geschut in de sluizen naar de Merwede en de Lek. Ook op de rivieren staat het water hoog en zo wordt voorkomen dat veel water via de sluizen in het kanaal komt. Het kanaal is in beheer bij de provincie Zuid-Holland.

Druk met afwatering

De sluiting van de Arkelsche Dam is één van de maatregelen van Waterschap Rivierenland om peilen te reguleren, nu smeltwater en regen zorgen voor volle sloten. Bij Hardinxveld zijn extra pompen ingezet, meer pompen staan klaar uit voorzorg. Bij Kinderdijk, waar de Alblasserwaard uitwatert op de Lek, is de bemaling bij vloed beperkt, bij eb gebeurt het voluit.

In de Over-Betuwe staat vooral tussen Maurik en Buren het peil nog hoog. De rest van de Over- en Nederbetuwe wateren nu af op de Nederrijn en het Amsterdam Rijnkanaal. In West-Betuwe zet het waterschap de waterberging in van de Vretstrooi, aan de Zeedijk onder Culemborg. Beneden de Waal zijn geen extra maatregelen nodig.

De weersverwachting is gunstig. De verwachting is dat door bemaling het normale polderpeil in de loop van het weekend weer wordt bereikt.

Meer berichten