Medewerkers van diverse afdelingen werkten tijdens de oefening samen, zodat alle fictieve patiënten zo snel mogelijk onderzocht en behandeld konden worden. Foto: Rivas
Medewerkers van diverse afdelingen werkten tijdens de oefening samen, zodat alle fictieve patiënten zo snel mogelijk onderzocht en behandeld konden worden. Foto: Rivas

Medewerkers Beatrixziekenhuis trainen rampsituatie

GORINCHEM - Om alle medewerkers van het Beatrixziekenhuis goed voor te bereiden op adequate hulpverlening bij een rampsituatie, vinden jaarlijkse oefeningen plaats voor het 'Ziekenhuis Rampen Opvang Plan' (ZIROP). Woensdag werd daarom een oefening gehouden, waarbij de organisatie en coördinatie van de hulpverlening centraal stonden.

Voor de medewerkers van de spoedeisende hulp, intensive care, OK, radiologie en verpleegafdelingen werd tijdens de oefening inzichtelijk gemaakt wat de consequenties zijn van bepaalde besluiten, hoe bepaalde processen verlopen of zouden moeten verlopen en welke knelpunten er zijn bij een rampsituatie. Hierbij werd gebruik gemaakt van Emergo Train System. Dit is een interactief simulatiesysteem waarbij processen uit het rampenopvangplan worden nagespeeld.

Zo realistisch mogelijk

'Om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen, gebeurde deze oefening aan de hand van kaartjes op een groot bord', legt Mascha Ratten, teamleider in het Beatrixziekenhuis, uit. 'De medewerkers brachten in kaart welke artsen en verpleegkundigen in welke behandelruimten konden werken. Op die manier moest duidelijk worden hoe zij de grote groep patiënten op de juiste manier kunnen behandelen. Zo werd vooral de communicatie en afstemming tussen alle afdelingen getraind, want dat is bij een dergelijke gebeurtenis van groot belang.'

Veiligheidsregio en Beatrixziekenhuis

Aan de oefening namen medewerkers van spoedeisende hulp, intensive care en OK deel. Ook waren verschillende specialisten, verpleegkundigen, operatieassistenten en cliëntadviseurs aanwezig. De oefening werd gehouden in samenwerking met Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), traumacentrum Zuidwest Nederland en de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Meer berichten