Oefening dijkwacht Alblasserwaard

REGIO - Waterschap Rivierenland houdt op zaterdag 16 december een hoogwateroefening op de rivierdijken rond de Alblasserwaard. Er wordt een situatie nagebootst van hoogwater op de rivier door een storm vanaf zee.

Medewerkers van het waterschap en vrijwilligers uit het gebied patrouilleren zaterdag over de rivierdijken. Zij moeten schade aan de dijken (zoals scheuren , water dat over de dijk loopt, graafsporen in de dijk) opsporen. Die schade wordt in de oefening nagebootst met behulp van foto's. Deze bordjes staan die dag op allerlei plaatsen langs de dijk.

Gewoonlijk is het getij van de zee ver stroomopwaarts langs de rivieren merkbaar. Bij hoog water op zee kan het water hoog tegen de rivierdijken staan. De oefening strekt zich uit van Nieuwpoort aan de Lek tot Hardinxveld-Giessendam aan de Merwede.

Met oefeningen als deze bereidt het waterschap zich voor op extreem hoogwater op de rivieren.

Toeval

De oefening valt toevallig samen met het hoge peil in de polders en op de grote rivieren vanwege toevoer van het regen- en smeltwater. De oefening staat hier los van. Van daadwerkelijke dijkbewaking vanwege hoogwater is geen sprake. Meer weten over wat voor maatregelen Waterschap Rivierenland heeft genomen: https://www.wsrl.nl/nieuws/2017/12/linge-buffert-water.html

Meer berichten