'Met de versnelde mavo en het flexrooster brengen we onze huidige visie op het onderwijs nog beter in praktijk.' Eigen foto
'Met de versnelde mavo en het flexrooster brengen we onze huidige visie op het onderwijs nog beter in praktijk.' Eigen foto

Uilenhof presenteert op 'open dag' dubbele onderwijskundige primeur

GORINCHEM - De versnelde mavo en het flexrooster; het zijn twee bijzondere vernieuwingen die De Uilenhof aan de Oude Hoven 8 in Gorinchem presenteert tijdens de 'open dag' op zaterdag 27 januari. "Met de versnelde mavo en het flexrooster brengen we onze huidige visie op het onderwijs nog beter in praktijk", vertelt directeur Alexander van Horssen. "We geven meer verantwoordelijkheid aan de leerlingen om zelf de schooldag in te delen en een programmalijn te volgen die past bij het unieke van elke leerling."

De versnelde mavo, waarbij leerlingen een of vaak twee jaar kunnen uitsparen op hun mavo/mbo-traject, wordt in het komend schooljaar voor het eerst uitgerold voor alle richtingen op de mavo van de Uilenhof (Techniek&Media, Economie en Gezondheidszorg). "We hebben een goede samenwerking opgebouwd met het Da Vinci en dat vertrouwen wordt nu verder uitgebouwd", legt Van Horssen uit.

In het eerste jaar krijgen alle leerlingen een uitgebreide oriëntatie op de mogelijkheden om te versnellen. Het hoeft niet, het mag. Wanneer leerlingen het aankunnen en gemotiveerd zijn, gaan ze vanaf het tweede leerjaar versnellen, om in het derde jaar de 'omarming' te maken met het mbo. Uiteindelijk hebben leerlingen van de versnelde mavo na zes jaar twee diploma's op zak. Er zijn op dit moment zes mbo-opleidingen die aansluiten op deze versnelde mavo.

Flexrooster

Alle leerlingen van de nieuwe mavo, de versnelde mavo en de havo junior van de Uilenhof gaan vanaf komend schooljaar werken met het flexrooster. "Dit is een primeur voor onze regio", vertelt directeur Van Horssen trots. "Hiermee leveren we maatwerk voor elke leerling", vervolgt Van Horssen. "Zij krijgen de vrijheid om voor een groot deel hun eigen keuzes te maken. Wij bieden de mogelijkheid aan leerlingen om te versnellen waar ze dat kunnen of om extra uitleg of aandacht te vragen als dat nodig is voor een bepaald vak."

Eigen keuzes

In het nieuwe flexrooster zijn straks drie verschillende soorten lessen opgenomen. De 'gewone' vaklessen blijven uiteraard onderdeel uitmaken van het lesaanbod. Kennisoverdracht is en blijft een wezenlijke opdracht van de school. De grote vernieuwing zit in de flexlessen, die aan het begin en aan het eind van de dag aangeboden worden. "Afhankelijk van het rooster zijn dat zo'n 8 à 10 momenten in de schoolweek waarop de leerlingen hun eigen keuzes mogen maken. Als je 's morgens wil uitslapen, ben je 's middags wat later klaar en als je een vroege vogel bent, mag je eerder naar huis", lacht Van Horssen.

Tijdens de flexlessen is het aanbod zeer divers; het gebouw wordt ingedeeld in stilwerkruimtes, huiswerklokalen, ICT-werkplekken en vaklokalen. Leerlingen maken hun eigen keuze, uiteraard in afstemming met hun mentorcoach.

Huiswerkvrije school

Van Horssen: "We gaan ernaar streven om zo veel mogelijk een huiswerkvrije school te worden, omdat we menen dat het goed is wanneer leerlingen een lege agenda hebben wanneer ze thuis komen. Daarmee bieden we iedereen op deze school gelijke kansen; huiswerkinstituten worden dan steeds meer overbodig."

Ook worden de zogenaamde domeinlessen in het flexrooster opgenomen, waarbij leerlingen verbredende en verdiepende onderwerpen kunnen kiezen op gebieden zoals sport, wetenschap, talen en kunst. De Uilenhof biedt dit projectonderwijs al jaren aan in met name domeinweken, maar dit wordt nu wekelijks geïntegreerd in het flexrooster en het krijgt meer aandacht.

"We boeken als school al jaren goede rendementen en resultaten. Ook het onlangs gehouden medewerkers tevredenheidsonderzoek laat hoge scores zien. Dat biedt een stevige basis voor innovatie zoals met de versnelde mavo en het flexrooster", besluit directeur Alexander van Horssen. "Ik merk dat het echt een gezamenlijke proces is tussen leerlingen, medewerkers en ouders. Onze verwachtingen zijn dan ook positief voor de komende tijd. Het zal een impuls geven aan het onderwijs."

Bezichtiging

De open dag op zaterdag 27 januari duurt van 10.00 tot 13.00 uur. Behalve de aandacht voor de genoemde vernieuwingen is de school dan geopend voor bezichtiging en wordt alle informatie gegeven over de opleidingen. Daarnaast organiseert de school een doemiddag rondom de versnelde mavo, op woensdag 14 februari.

Meer informatie: www.uilenhof.csdehoven.nl.

Meer berichten