De starthandeling vond woensdag plaats. Eigen foto
De starthandeling vond woensdag plaats. Eigen foto

Start aanleg waterpark Mollenburg

GORINCHEM - Wethouder Rijsdijk van de gemeente Gorinchem en heemraad Bassa van Waterschap Rivierenland verrichtten woensdag de starthandeling voor de aanleg van waterpark Mollenburg.

Heemraad Bassa: 'Flinke regenbuien kunnen problemen veroorzaken. We houden droge voeten als de dijken op sterkte zijn en we binnendijks het regenwater goed tijdelijk kunnen bergen en afvoeren. Dat doen we door het watersysteem te verruimen, de waterafvoer te optimaliseren en duikers te vergroten. De waterberging wordt vergroot door sloten te verbreden, natuurvriendelijke oevers aan te leggen of nieuw water te graven. Samen met de gemeente hebben we het Waterplan Gorinchem gemaakt. Daarin staan alle maatregelen die we treffen om wateroverlast te voorkomen en de waterkwaliteit te verbeteren. Een deel van het waterplan is al uitgevoerd.'

Extra waterberging

'Door de klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met flinke regenbuien. Daarom zoeken we in Gorinchem-west naar 3,5 hectare aan waterberging. Met de aanleg van het waterpark wordt er 1,5 hectare waterberging gecreëerd. De aanleg van het waterpark is in het belang van de bewoners van het westelijk deel van Gorinchem. Eerder zijn al andere onderdelen van het Waterplan uitgevoerd, met name de aanleg van natuurvriendelijke oevers en de verbetering van de afvoer van water door middel van duikers', aldus wethouder Rijsdijk.

Toegankelijk

  1. Naast de waterberging wordt het gebied ook openbaar toegankelijk gemaakt met een wandelpad en speelruimte, als meerwaarde voor de wijk en specifiek voor de Tuinen van Mollenburg. Bewoners zijn betrokken geweest bij de inrichting van de waterberging en worden opnieuw betrokken bij de invulling van recreatieve functies.De 
Meer berichten
Shopbox