Start aanleg geleidelijn blinden en slechtzienden

GORINCHEM - Op donderdag 5 april om 14.00 uur begint op feestelijke wijze de aanleg van de geleidelijn voor blinden en slechtzienden. Het eerste deelproject is van Station Gorinchem naar het stadhuis. Op deze manier wordt Gorinchem beter toegankelijk voor mensen met een visuele beperking.

In het kader van de Visie van de stad is door met name de Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid het initiatief genomen om de toegankelijkheid van de binnenstad van Gorinchem voor blinden en slechtzienden vanaf het station te verbeteren. Het eerste deelproject - de aanleg van een geleidelijn tussen station Gorinchem en het stadhuis - is nu zover uitgewerkt dat het kan worden aangelegd.

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid pleit al jaren voor een betere toegankelijkheid van de stad en de openbare voorzieningen voor gehandicapten. Samen met het platform is de route van het station naar het stadhuis bepaald.

Initiatieven uit de stad

Tijdens de bijeenkomst Toekomstbouwers van 12 december 2017 zijn vanuit de stad elf initiatieven aangekondigd. Waaronder ook de aanleg van de geleidelijn. De aanleg van deze geleidelijn hangt samen met het thema bereikbaarheid van de stad. De bedenkers van dit initiatief zijn daarom betrokken bij het verder vorm en inhoud geven aan de verbetering van deze vorm van bereikbaarheid voor de stad.

Het college laat weten blij te zijn te zien dat een aantal initiatieven, voortkomend uit de Visie van de Stad, al concreet vorm krijgen. Zoals ook de aanleg van de geleidelijn tussen het treinstation en het stadhuis.

Meer berichten