De gedecoreerden met in hun midden, ín oranje, Gorcums burgemeester Reinie Melissant.
De gedecoreerden met in hun midden, ín oranje, Gorcums burgemeester Reinie Melissant.

Kwartet Gorcumse lintjes

GORINCHEMIn het Gorcumse stadhuis heeft burgemeester Reinie Melissant aan vier personen een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Hieronder staat wie dit jaar onderscheiden zijn en op welke manier zij zich hebben ingezet.

Mevrouw A. de Bruin-Brienen

Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw de Bruin-Brienen is ruim 25 jaar actief als contactpersoon van mensen uit de Kerkelijke gemeenschap. Daarnaast bezoekt zij ouderen in verzorgings- en verpleeghuis "de Schutse". Om eenzaamheid en isolement van alleenstaanden en kwetsbaren te doorbreken was mevrouw De Bruin mede-initiatiefnemer en grondlegger van het project 'meet and eat'. Zij werkt mee in de organisatie en uitvoering van dit project. Daarnaast organiseert zij sectieavonden waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook het Reumafonds is haar erkentelijk voor haar inzet als collectant gedurende de afgelopen 10 jaar. Zij doet dit alles onbaatzuchtig en neemt waar nodig verantwoordelijkheid. Door haar jarenlange vrijwillige inzet wordt zij gezien als een bindende factor in de gemeenschap.

De heer A.J. de Bruin

Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer de Bruin heeft zeer divers kerkenwerk in de Protestantse gemeente in Gorinchem verricht. Zo was hij betrokken bij activiteiten van het inloophuis, de voedselbank, vluchtelingenopvang, de commissie financiële ondersteuning en ook bestuurlijk was hij actief. Geheel onbaatzuchtig zette de heer De Bruin zich daarnaast regelmatig in als koster. In al zijn vrijwillige activiteiten wordt hij gedreven door passie voor kwetsbare mensen. Hij is een bron van inspiratie en een voorbeeld voor anderen om hem heen. Vooral zijn inzet voor de voedselbank is groot. Hij was hiervan medeoprichter en sinds februari 2016 is hij voorzitter. Vanwege zijn bestuurlijke capaciteiten wordt hij binnen de voedselbank gezien als een grote aanwinst. Hij toont zeer veel betrokkenheid en laat pas los als een doel is bereikt. Dit alles ondanks zijn respectabele leeftijd van 73 jaar.

Mevrouw Y.E. Van der Linde-Coers

Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevr. Van der Linde was jarenlang vrijwillig actief in de terminale zorg bij Hospice Gorinchem. Zij bouwde de organisatie mee op en was zeer betrokken bij de gasten en hun naasten. De ondersteuning is vaak zeer intensief, maar voor mevrouw Van der Linde was dit nooit een probleem. Zij houdt van aanpakken. Vanuit Hospice Gorinchem is men haar zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet. Naast haar werk voor het Hospice is mevrouw Van der Linde is al meer dan 35 jaar betrokken bij hockeyclub G.H.C. Rapid. Zij is actief lid, coach, verricht waar nodig hand en spandiensten en is werkzaam voor het wedstrijdsecretariaat van de club. Zij wordt gezien als voorbeeld voor de andere vrijwilligers en men is haar zeer erkentelijk voor al haar inzet. Naast de genoemde vrijwillige activiteiten was mevrouw Van der Linde jarenlang mantelzorger voor haar moeder. Dit was de laatste jaren zeer intensief, maar daardoor kon haar moeder zelfstandig blijven wonen.

De heer B. Walhain

Graad: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Walhain is vakbondslid in hart en nieren en als zodanig reeds vele jaren actief. Hij is lid van de Bedrijfsledengroep en informeert collega's over hun rechten, over de vakbond en alles wat daar verder bij komt kijken. Tot vorig jaar was de heer Walhain bestuurder binnen Vakgroep Bestuur Diensten en bij de Bondsraad van het CNV. Daarnaast was en is de heer Walhain zeer betrokken bij voetbalvereniging Unitas, waar hij vele functies heeft vervuld van leider tot voorzitter van de technische commissie. Binnen de vereniging was hij met hart en ziel betrokken bij de jeugd en het gehandicaptenvoetbal en organiseerde een groot regionaal G-voetbal toernooi. Tot op heden is hij nog steeds actief voor de vereniging en betrokken bij diverse zaken. Er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan.

Meer berichten