De gedecoreerden met in hun midden burgemeester Werner ten Kate. Foto: Assie Fotografie
De gedecoreerden met in hun midden burgemeester Werner ten Kate. Foto: Assie Fotografie (Assie Fotografie)

Lintjes voor acht inwoners Giessenlanden

GIESSENBURG - Burgemeester Werner ten Kate reikte donderdag in De Til in  Giessenburg 's morgens Koninklijke onderscheidingen uit. De volgende inwoners werden allen onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

1.       De heer Adriaan Roest uit Schelluinen

1992 – heden:  vrijwilliger bij de damvereniging "Dammen is denken". Wedstrijdleider en verzorgt de indeling van de wedstrijden. Ook wedstrijden indelen voor de Zuid-Hollandse Dambond.

1996 – heden:  bestuurslid Hervormde Gemeente Schelluinen. Diaken en hulp en bijstand aan hulpbehoevenden. Sinds 2012 ouderling-kerkrentmeester.

1996 – heden:  voorzitter Oranjevereniging Schelluinen. Verzorgt promotie en spant zich in om ook regionale uitstraling te krijgen. Leiding tijdens evenementen.

2004 – heden:  Lid van commissie Dodenherdenking Schelluinen. Mede-organisator van de jaarlijkse herdenking. Onderhoud gedenkteken en fondsenwerving.

2.         De heer Bert Pesselse uit Giessenburg

1986-heden:     Vrijwilliger bij de Hervormde gemeente te Giessen-Nieuwkerk. Betrokkende was o.a. lid van het college van notabelen, kerkrenmeester en ouderling. Daarnaast was hij voorzitter van de projectgroep nieuw Kerkelijk Centrum. Thans is hij ouderling Vorming en Toerusting en preses van de kerkenraad.

1998-heden:     Vrijwilliger bij en voorzitter van Wielerclub Jan van Arckel. Betrokkende heeft zich o.a. ingezet voor de aanleg van een mountainbikeparcours.

2014-2016:      Medeoprichter, voorzitter en commissielid, van de dorpsraad Giessenburg. Hij was o.a. betroken bij het creëren van een activiteitenzone. In deze zone komen sport en recreatie samen.

3.       De heer Maarten Schep uit Giessenburg:

1969-heden:     Vrijwilliger bij de hervormde gemeente Giessen- Nieuwkerk, hij maakt ook deel uit van de commissie van bijstand en hij draagt bij aan het onderhoud van het kerkgebouw, het verenigingsgebouw en het omliggende terrein. Verder heeft hij o.a. als wijkouderling, notabel, lid van de kerkenraad, voorzitter van de kerkvoogdij en ouderling-kerkvoogd gefungeerd.

1979-2000:      (mede) Initiatiefnemer en voorzitter van de personeelsvereniging van Agrarische Bedrijfsverzorging Midden Nederland.

1986-2010:      Bestuurslid van IJsclub de Giessen te Giessenburg.

2010-heden:     Bestuurslid van Stichting Senioren Waterschap Rivierenland, hij draagt bij  aan het organiseren van activiteiten.     

4.       De heer Bert den Boer uit Giessenburg

1970-2015:      Vrijwilliger en penningmeester en ook voorzitter van de schaakclub "De Giessen en Linge". Jeugdleider en begeleider bij het schoolschaaktoernooi.

2003-heden:     Vrijwilliger bij en voorzitter van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen, onderdeel van Museum Het Regthuys. Stelt exposities samen, verzorging van PR, ontvangt bezoekers en maakt roosters voor het museum.

2014-heden:     Bestuurslid van Stichting Vliegeniersmonumenten Giessenlanden WO2. Geeft geschiedenislessen aan basisscholen.

2014-heden:     Bestuurslid van de Regionale Gemalenstichting Alblasserwaard en Vijfherenlanden. Deze stichting heeft als doel de instandhouding van historisch waardevolle gemalen te bevorderen.

                        Coördinator van vrijwilligers.

5.       De heer Hans Koppen uit Schelluinen

1974 – heden:  Penningmeester en voorzitter van de Schelluinse Gymnastiek Vereniging. Tevens verrichten van onderhoudswerk. Organisatie toernooien, evenementen en sponsoractiviteiten. Lid van diverse commissies. Oprichting tafeltennis- en volleybalafdelingen.

2012 – heden:  lid van de commissie Dodenherdenking Schelluinen.

2012 – heden:  voorzitter van de Coöperatieve diepvriesvereniging Schelluinen.

6.       De heer Gijs Moerings uit Noordeloos

2003 – heden    Sportvereniging Noordeloos. Voorzitter, activiteitencommissie, kantinediensten, organisator van diverse toernooien en activiteiten. Zet zich in voor de nieuwbouw en renovatie van de accommodatie.

2014 – 2016     Coördinator Giessenlandse voetbalverenigingen onderhandelingen over afkoopregeling subsidie.

7.       De heer Wim Heijkoop uit Giessenburg

1990 – heden    Vrijwilliger bij Speeltuinvereniging De Kindervreugd Giessenburg, onderhoud speeltoestellen, organisatie bingo, begeleider figuurzagen.

1993 – 2009     Bestuurslid Oranjevereniging Giessenburg.

1999 – heden    Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Maranatha Giessenburg.

2003 – heden    Vrijwilliger zwembad de Doetse Kom, onderhoud zwembad.

2005 – heden    Vrijwilliger en bestuurslid bij vv Peursum. Onderhoud, coördinatie scheidsrechters, coach, assistent-scheidsrechter en terreinchef.

8.       Mevrouw Marry Heijkoop-van Doorn uit Giessenburg

1982 – heden    Vrijwilliger bij Speeltuinvereniging De Kindervreugd Giessenburg, allerlei hand- en spandiensten.

1990 – heden    Vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk Maranatha Giessenburg, organisator van rommelmarkt en lid van verjaardags- en bloemenfonds.

2015 – heden    Vrijwilliger bij de dorpskamer in Giessenburg. Gastvrouw, schoonmaakwerkzaamheden en hulp in de bibliotheek.

Meer berichten