Foto:

Overeenkomst De Groene Wei

GIESSENBURG - BM van Houwelingen B.V. en de gemeente Giessenlanden hebben woensdag een overeenkomst ondertekend voor de realisatie van het project De Groene Wei in Giessenburg. Begin 2017 zijn de voorbereidingen gestart met de projectontwikkelaar en de zorgpartijen De Lange Wei en Syndion. Deze partijen hebben nu geconstateerd dat het project haalbaar is.

Besluitvorming in zicht
'Het project gaat stap voor stap en vraagt een lange adem', geeft wethouder Elisabeth van Leeuwen aan. 'Maar nu de overeenkomst ondertekend is, komt er schot in het project. Het bestemmingsplan is in procedure. De verwachting is dat het plan binnen enkele maanden aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd voor besluitvorming. ' Ze is blij dat het er nu echt van gaat komen. 'We hebben hier lang op gewacht en het is een bijzonder waardevolle impuls voor de inwoners van Giessenburg.'

Het plan
Het creëren van een wijk, waar mensen kunnen wonen en zorg kunnen ontvangen en waar een sterke saamhorigheid heerst. Dat zijn de gedachten geweest bij de vorming van het plan. In de nieuwe wijk wordt een complex met 36 appartementen gerealiseerd, waar De Lange Wei en Syndion hun diensten leveren. Daarnaast komen er nog 16 (levensloopbestendige) koopwoningen. Ook in deze koopwoningen kunt u bij de zorgpartijen terecht voor uw zorgvraag. De nieuwe wijk wordt ontsloten vanaf de Neerpolderseweg. Verder is er een langzaam verkeer verbinding voorzien naar de straat Liesveld.

Planning
Als alles volgens planning verloopt, dan starten de voorbereidende werkzaamheden in 2019 en de bouw in 2020. Eind 2020/begin 2021 wordt het project opgeleverd. Deze planning is afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure.
 

Meer berichten