Taalmaatjes helpen laaggeletterde volwassenen beter Nederlands te lezen, spreken, schrijven en begrijpen. Foto: Ruben Timman / nowords.nl
Taalmaatjes helpen laaggeletterde volwassenen beter Nederlands te lezen, spreken, schrijven en begrijpen. Foto: Ruben Timman / nowords.nl

Leger des Heils zoekt taalmaatjes in Gorinchem

GORINCHEM - Het Leger des Heils in Gorinchem is op zoek naar vrijwilligers die laaggeletterde volwassenen willen helpen beter Nederlands te lezen, spreken, schrijven en begrijpen. Door deze activiteit kunnen laaggeletterden een belangrijke stap in het herstel van het gewone leven zetten.

Voor vrijwilligers is het mogelijk om een training te volgen om meer inzicht in de problematiek van laaggeletterdheid te krijgen. De training biedt ook handvatten om beter aan te sluiten bij de leerbehoeften van de laaggeletterden.

Meer info

Meer informatie is te vinden op www.werkenbijhetlegerdesheils.nl

Meer berichten