De Duveltjesgracht staat nu vrijwel droog.
De Duveltjesgracht staat nu vrijwel droog.

Duveltjesgracht geeft geheimen prijs

GORINCHEM - "Nu het water in de Duveltjesgracht zo laag staat, kan je gemakkelijk oude muurresten van kasteelcomplex De Blauwe Toren in kaart brengen. Met een heel beperkt onderzoekje kan onze kennis hierover worden aangevuld. De geschiedenis, die hier nu letterlijk voor het oprapen ligt, is goed voor de stad en kan bijdragen voor stadspromotie en toerisme." Everdien Hamann van Gorcum Actief heeft het college van B en W schriftelijk vragen gesteld om deze kans te benutten, zowel voor schoonmaak van de grachtbodem als voor het in kaart brengen van de muurresten, die nu gedeeltelijk boven water zijn gekomen.

"Er ligt om te beginnen heel veel afval, wel een container vol, waarschijnlijk al decennialang. Dat kan je nu mooi opruimen", meent Hamann. "Dat moet sowieso gebeuren, lijkt mij. De oude kasteelmuren staan in een enorme laag blubber en slib. Waarschijnlijk hoef je dat niet eens te verwijderen om deze muren in kaart te brengen, maar dat laat ik graag aan deskundigen over."

Veel bekijks

De afgelopen weken trok het lage water in de Duveltjesgracht veel bekijks. Voor de bouw van het hotel Buiten de Waterpoort is een groot deel van het water eerder dit jaar weggepompt. Maar ook door de lage waterstand van de rivier de Merwede en de lange droge zomer is de gracht vrijwel drooggevallen. Door lage waterstanden worden ook elders in het land momenteel archeologische vondsten gedaan en in kaart gebracht.

Meer berichten