Van links naar rechts: Henny Scheffers, Melissa Groeneveld, Loes Ippel en Monique Zillig. (Foto: Eline Lohman)
Van links naar rechts: Henny Scheffers, Melissa Groeneveld, Loes Ippel en Monique Zillig. (Foto: Eline Lohman) (Foto: )

Scholieren helpen kinderen met lezen

Een groepje leerlingen van het Fortes Lyceum in Gorinchem doet mee aan het leespreventieproject Bouw!, dat gebruikt wordt op basisschool IKC Merweplein. Jonge kinderen worden door de leerlingen met behulp van een computerprogramma begeleid bij lezen, om zo vroegtijdig leesproblemen te signaleren. Vorig jaar was een pilot-jaar en omdat het volgens beide scholen een succes was, wordt er vanaf nu mee doorgegaan. Dat betekent dat kinderen die later naar het Fortes Lyceum of naar een andere middelbare school gaan, al op veel jongere leeftijd beter hebben kunnen leren lezen en dat is echt een meerwaarde van Bouw!, volgens de betrokken partijen.

Door Eline Lohman

GORINCHEM – Door het computerprogramma Bouw! worden kinderen extra geholpen bij het leren lezen. Bij IKC Merweplein kunnen kinderen uit de groepen 2, 3 en 4 in aanraking komen om met het programma aan de slag te gaan. Zij werken individueel met de lesmethode en krijgen daarbij begeleiding door negen leerlingen van het Fortes Lyceum. Twee sessies van 20 minuten lezen vinden plaats op school en één sessie thuis. 

Via de overkoepelende Stichting OVO wordt al samengewerkt tussen primair en voortgezet onderwijs en toen de scholen een keer spraken over dyslexie, was het idee om aan Bouw! mee te doen, geboren. Henny Scheffers, dyslexiecoach op het Fortes Lyceum: "We vonden het een mooi idee om kinderen met dyslexie sneller in beeld te krijgen. Het fijne is dat het programma preventief werkt, omdat kinderen er al heel vroeg mee beginnen."

Zij kwam in contact met Loes Ippel, intern begeleider bij IKC. Beide dames volgden een training over Bouw! en vervolgens werden er tutoren gezocht. Loes: "Kinderen hebben één op één begeleiding nodig en daar heeft een leerkracht simpelweg geen tijd voor. Dus we zijn er heel blij mee dat het Fortes Lyceum in het eerste jaar zes leerlingen bereid gevonden heeft om ons te komen helpen."

De tutoren worden aangestuurd door onderwijsassistent Monique Zillig. Ook zij ziet meerwaarde van het project. "Bouw! gaat heel erg uit van het positief bekrachtigen. We zeggen bijvoorbeeld 'het is weer goed gegaan', in plaats van te wijzen op iets dat fout gegaan is. Het is heel leuk om te zien hoe de kinderen reageren op het computerprogramma en op de tutoren. In het begin vonden ze het wel spannend, maar het ijs werd al snel gebroken. De tutoren en kinderen zijn echt maatjes geworden."

De kinderen zijn net weer gestart met het programma, dat volgens adjunct-directeur Melissa Groeneveld zeker al vruchten afwerpt. "We hebben nu heel snel in beeld waar de problematiek zit. Het programma speelt echt in op individuele behoeftes. Er wordt gelezen met kinderen die een signaal afgeven dat het lezen zich niet volgens de gemiddelde ontwikkeling ontwikkelt. Het is dus alleen voor kinderen die wat extra aandacht op leesgebied nodig hebben. We zien al echt vooruitgang en dat is heel fijn."

Daar sluit Henny zich bij aan. "Er wordt een scheiding aangebracht tussen zwakke lezers en kinderen met dyslexie en dat is heel waardevol. Als kinderen bij ons komen, is het aandachtspunt namelijk al in kaart gebracht. Anders zou dat pas in groep zeven of acht gesignaleerd worden en dat is vaak al te laat."

Monique vertelt dat er spelenderwijs geleerd wordt. "Op een speelse manier zijn kinderen bezig met letters en woorden. Dus er wordt niet standaard uit een boekje gelezen." Loes: "Wat ook heel leuk is, is dat twee tutoren van vorig jaar naar de Pabo gaan. Zij mogen hier stage komen lopen. Alle tutoren krijgen overigens een certificaat."

De tutoren van Bouw! doen vrijwilligerswerk en melden zich dus vrijwillig aan. Zij hebben een appgroep, zodat ze aan kunnen geven wanneer ze naar IKC Merweplein kunnen komen om kinderen te helpen met lezen en er gemakkelijker afspraken gemaakt kunnen worden.
 

Meer berichten