Petitie: 'Toespraak dominee Klaassen belediging voor LGBTI gemeenschap'

GORINCHEM - 196 Gorcumers hebben een petitie ondertekend. Zij vinden de komst van dominee Maarten Klaassen, op zondag 13 januari naar de Grote Kerk in Gorinchem, niet gewenst.

De tekst van de petitie is inmiddels wel iets aangepast. 'Naar aanleiding van verschillende gesprekken die wij hebben gevoerd met verschillende Gorcumers en betrokkenen, zijn wij tot een gezamenlijke beslissing gekomen om onze petitie gedeeltelijk te herformuleren', aldus de initiatiefnemers.

Tekst

De tekst van de petitie is als volgt: 'Wij Gorkumers die liefhebben ongeacht gender, seksualiteit, afkomst of religie, constateren dat de op 13 januari in de Grote Kerk geplande toespraak van een van de initiatiefnemers van de veelbesproken Nashville-verklaring, dominee Maarten Klaassen, een belediging is voor de LGBTI gemeenschap. Als tolerante stad zitten we daar niet op te wachten in Gorinchem! en verzoeken de komst van de dominee aan te merken als niet gewenst. Op zijn minst de toespraak uit te stellen tot dat het OM besloten heeft of er strafrechtelijk onderzoek komt naar aanleiding van de verklaring.'

Herformulering

'Naar aanleiding van gesprekken die wij sinds het online gaan van de petitie hebben gevoerd met verschillende Gorcummers en betrokenen zijn wij tot een gezamenlijke beslissing gekomen om de petitie gedeeltelijk te herformuleren', laten de initiatiefnemers van de petitie weten. 'De reden dat we de petitie zijn gestart blijft onveranderd.'

'Wij als initiatiefnemers en ondertekenaars blijven bij onze standpunt dat de dominee niet welkom is in Gorinchem. Niet alleen deze dominee maar alle andere sprekers die een bepaalde bevolkingsgroep uitsluiten, zijn wat ons betreft niet welkom in Gorinchem. Niet welkom betekent in deze context dat we een grens trekken en vraagtekens zetten bij wat vrijheid van meningsuiting en tolerantie is. Wij vinden dat deze dominee en zijn opvatingen over LGTBI de grens overschrijden. Vandaaag is het de LGTBI morgen kunnen het andere groepen zijn die deze steun nodig kunnen hebben. Dit kunnen moslims, joden, mensen met rood haar of jij en ik zijn. Ook dan zullen wij ons 100% inzetten voor onze medemens en zorgen voor een democratisch tegengeluid. Want met alleen een regenboogvlag te heffen zonder een standpunt in te nemen komen we er niet. We zullen moeten blijven praten met elkaar. In dialoog gaan! De grenzen van wat wel en niet kan, moeten besproken en waar mogelijk vastgelegd worden. Pas dan kunnen we onszelf benoemen tot een tolerante stad. De petitie heeft wat dat betreft zijn doel bereikt, omdat we nu al verschillende afspraken hebben kunnen maken om een dialoog in gang te brengen. Dit wordt zeker vervolgd!

Niet helemaal begrepen

Het gedeelte dat we willen aanpassen ligt bij het verzoek dat we hebben geformuleerd. Ons verzoek om de komst van de dominee te markeren als "niet gewenst" is niet helemaal begrepen. Niet gewenst zijn betekent voor ons dat hij niet welkom is. Als de dominee (ondanks dat hij ongewenst is in de stad) wil komen praten dan is dat zijn recht. Net zoals het onze recht is om hem niet welkom te heten en deze tegengeluid te laten horen. In Gorinchem is er behoefte aan een sterker geluid dan in de rest van het land, omdat we zijn opgeschokt met de komst van deze dominee.

Ons verzoek is een kans voor het kerkbestuur om duidelijkheid te brengen, of in ieder geval een signaal af te geven aan de inwoners van de stad, dat ook zij niet staan te wachten op onrust in de stad. Helaas is dit bij de genoemde gemeenschap nog niet helemaal aangekomen zoals wij dat hebben bedoeld. Wij willen vooral voorkomen dat de petitie tot provocatie kan leiden. Wij vinden het daarom nodig om ons verzoek te herfomuleren.

Dialoog

Uiteraard zullen wij de dominee gastvrij ontvangen in onze vestingstad en proberen tot een dialoog te komen over de opvattingen die een deel van de bevolking wegzet als "ziek" en "zondaren".

Meer berichten