'Het is zo jammer dat sommige mensen niet durven te praten,' vindt Ruba (rechts). 'Ze zijn bang om fouten te maken.' Eigen foto
'Het is zo jammer dat sommige mensen niet durven te praten,' vindt Ruba (rechts). 'Ze zijn bang om fouten te maken.' Eigen foto

'Nederlandse taal heeft moeilijke grammatica'

GORINCHEM - Ruba Altamar is opgegroeid in Syrië, evenals mede-cursist Mohidden Balish. Beiden volgden ze taallessen bij VluchtelingenWerk in Gorinchem en werken ze er hard voor om hun staatsexamen NT2 op een hoger niveau dan het wettelijke minimum A2 te halen. Ze zijn toevallig bij elkaar in de klas gekomen en hebben allebei hun toekomstdroom.

Ruba (22) woont sinds oktober 2016 woont met haar man Mohamed en hun inmiddels anderhalf jaar oude zoontje Adam in Nederland. 'Ik wil graag verloskundige worden,' vertelt ze. 'Dat is een hbo-opleiding. Daarvoor wil ik eerst een mbo-opleiding Verpleegkunde doen. Om daar te worden toegelaten moet ik het Staatsexamen NT2 minimaal op niveau 1 halen. Ik doe niveau 2. Binnenkort kan ik de laatste examens maken.'

Zwangerschap

Vanaf dat ze via gezinshereniging in Nederland kwam, heeft ze zich ingezet om de taal te leren. De taallessen die ze bij VluchtelingenWerk in Gorinchem volgde, moest ze tijdelijk onderbreken, omdat haar zwangerschap moeilijk was. Het was niet gemakkelijk om de draad weer op te pakken. Maar Ruba is een zelfstandige student, zoals ze zichzelf trots noemt. 'Ik kan goed thuis leren, met weinig hulp. Ik wil een zo hoog mogelijk niveau halen, omdat ik graag verder wil, een baan met salaris. Nu doe ik vrijwilligerswerk bij VluchtelingenWerk als tolk. Dat is leuk, maar tijdelijk. Ik zie mijn toekomst als verloskundige.'

Jammer

'Het is zo jammer dat sommige mensen niet durven te praten,' vindt Ruba. 'Ze zijn bang om fouten te maken. Maar daar leer je juist van. Het is goed om de taal van je land te spreken. Op een zo hoog mogelijk niveau. Dan kun je contact hebben en leer je steeds meer.'

Binnenkort verhuist het gezin van Sleeuwijk naar Haarlem, omdat daar meer studiemogelijkheden zijn. Ook Mohamed wil daar aan het werk om zijn droom te verwezenlijken: een eigen bedrijf. 'Wij hebben prettig gewoond in Sleeuwijk,' vindt Ruba, 'maar we vinden het wel fijn dat we weer naar een grote stad verhuizen. De combinatie van een gezin en studie zal niet gemakkelijk zijn. Maar ik ben een doorzetter.'

Dat geldt ook voor Mohidden uit Leerdam 32 jaar en sinds 2015 in Nederland. 'De Nederlandse taal heeft een moeilijke grammatica en heel veel van die kleine woorden,' vertelt hij met een glimlach. 'Want, of, en, maar, zodat, omdat… Mijn dochter van vijf gebruikt ze zonder nadenken. Dat gaat bij haar vanzelf. Zij hoort de taal de hele dag door van vriendjes en vriendinnetjes op school. Voor mij is Nederlands leren veel moeilijker.'

Arbeidscoach

'Ik heb gekozen voor het niveau B1 NT2,' vertelt hij. 'Als ik het staatsexamen Nederlands op dit niveau heb gehaald, wil ik graag arbeidscoach worden. Nu ben ik assistent als vrijwilliger en geef ik voorlichting aan Arabische mensen.' In de AZC's moest hij vooral wachten. Daar heeft hij veel naar Youtube-filmpjes gekeken. Mohidden: 'Dat was een goede manier om de taal alvast een beetje te leren. En er waren ook vrijwilligers die les gaven. Dat heb ik allemaal gedaan.' Dat hij in Damascus Engelse literatuur studeerde, heeft hij achter zich gelaten. 'Ik heb er hier niets aan. Ik moet Nederlands leren. Ik ga naar de sportschool en zit op een voetbalclub. Ik praat veel met mensen. Ik leer daardoor de taal goed spreken. Want taal geeft respect. Taal is de sleutel.'

Lodewijk Nolke, docent NT2 in Gorinchem kan dit volledig beamen. 'Voordat een cursist lessen gaat volgen, is er een uitgebreide intake waarin leerbaarheid en startniveau bepaald worden en waar besproken wordt welk niveau haalbaar is. Omdat niveau A2 geldt als wettelijk minimum, is het verleidelijk om daarvoor te kiezen. Maar het gaat om wat je kunt en wat je wilt. Mensen die potentieel hebben om een hoger niveau te halen, daag ik uit om dat minstens te proberen. Terug kan altijd nog. Jammer genoeg slaagt maar 5 tot 10 procent van alle inburgeraars in Nederland op niveau B1 of B2. Dat zou meer kunnen zijn. Ik ben trots op mensen als Ruba en Mohidden. Zij halen eruit wat erin zit. Net als 14 van mijn cursisten die in 2018 slaagden voor B1-examens en 4 cursisten die dat deden voor B2-examens. Maar er zijn er zoveel meer die dat kunnen.'

Op verschillende niveaus

Op de leslocaties van VluchtelingenWerk worden lessen op verschillende niveaus aangeboden. Inburgeraars kunnen alfabetiseringslessen volgen, inburgeringslessen en lessen ter voorbereiding op de staatsexamens op B1- of B2-niveau. Daarnaast worden lessen Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) aangeboden, waarbij d.m.v. bedrijfsbezoeken kennis wordt gemaakt met de arbeidsmarkt.

Kleine groepen en extra ondersteuning door klassenassistenten en taalcoaches zorgen voor veel persoonlijke aandacht en vergroten zo de kansen om de taal goed te leren, wat de sleutel is voor integratie.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/inburgering

Meer berichten