De molen in Hoornaar krijgt ook een onderhoudsbeurt.
De molen in Hoornaar krijgt ook een onderhoudsbeurt. (Foto: Cees van der Wal)

SIMAV investeert 1,5 miljoen in molens

De Molenstichting SIMAV is van plan om dit jaar maar liefst 1,5 miljoen euro te besteden aan het opknappen van de molens in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Voor dit ambitieuze plan wordt subsidie ontvangen van het Rijk, de Provincie Zuid-Holland en de gemeenten Gorinchem en Alblasserdam.

Van onze redactie

VIJFHEERENLANDEN/ALBLASSERWAARD - In 2016 heeft Gorinchem haar vier molens overgedragen aan de SIMAV. Hierbij zijn direct afspraken gemaakt over het opknappen ervan. In 2019 wordt begonnen met Molen De Hoop, de blikvanger van de stad op de Dalemwal. Het restauratieplan gaat uit van circa 350.000 euro, dat met name aan het metselwerk wordt besteed. Er wordt gedacht aan een museale functie voor deze molen na de renovatie. Hiermee kan het toerisme in de stad extra worden bevorderd.

En, na een traject van meer dan tien jaar, gaat het er toch van komen: Molen Souburgh in Alblasserdam wordt ook gerestaureerd. Deze nu sterk vervallen molen, zonder wieken en zonder molenwerk, moet er over een jaar weer in volle glorie bijstaan. De totale renovatiekosten worden geschat op 700.000 euro.

Regulier onderhoud

Naast deze twee grote projecten besteedt de Molenstichting dit jaar ook tussen de 400.000 en 500.000 euro aan het reguliere (groot) onderhoud bij de 36 Rijksmonumenten die zij voor de gemeenschap beheert. Dit lijkt een fors bedrag, maar het is nog niet voldoende om de eeuwenoude molens voor langzaam verval te behoeden. Een molen moet draaien, maar is daarbij wel onderhevig aan slijtage. Het totaal aan benodigd groot onderhoud wordt door SIMAV geschat op meer dan 3 miljoen euro. Vandaar dat de gemeenten ook worden opgeroepen om het behoud van hun historisch erfgoed serieus te nemen. Nu dragen de gemeenten nog maar voor tien procent bij aan het onderhoud. Met een hogere bijdrage zouden de molens één voor één kunnen worden opgeknapt.

De Molenstichting SIMAV is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers om leiding te geven aan het onderhoudswerk. Om de molens te inspecteren, om plannen te maken, het werk uit te besteden en toezicht te houden op de uitvoering. De Technische Commissie, die dit werk doet, omvat nu acht specialisten maar zou zeker nog extra medewerkers met bouwkundige kennis kunnen gebruiken.

Ook is SIMAV druk doende een Klusteam op te zetten om meer onderhoud te kunnen plegen. De eerste medewerkers hebben zich al gemeld. Enthousiaste vrijwilligers die met elkaar het kleine onderhoud rond de molens oppakken. Timmerwerk, schilderwerk, glas zetten, een omheining plaatsen, snoeiwerk of een vlonder repareren. Leuke bezigheden in de buitenlucht voor (gepensioneerde) bouwvakkers en handige klussers. Zeer nuttig werk waarmee we samen de molens en hun omgeving beter in stand kunnen houden.

Geïnteresseerden kunnen zich altijd melden voor meer informatie via bestuur@simav.nl

Meer berichten