Betrokkenen tekenen een intentieverklaring voor samenvoeging van de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Rabobank Merwestroom. Eigen foto
Betrokkenen tekenen een intentieverklaring voor samenvoeging van de Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Rabobank Merwestroom. Eigen foto (Foto: )

Rabobanken worden wellicht samengevoegd

De directies en Raden van Commissarissen tekenden op 3 april een intentieverklaring voor een onderzoek naar samenvoeging van beide banken. De definitieve besluitvorming vindt plaats door de ledenraad later dit jaar. Om de kwaliteit van hun financiële dienstverlening te versterken, zijn directies en Raden van Commissarissen voornemens om Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Rabobank Merwestroom samen te voegen.

GORINCHEM/SLIEDRECHT - Beide banken sluiten vanuit geografisch, maatschappelijk en economisch oogpunt goed op elkaar aan en werken op een aantal terreinen al langere tijd samen. Kenmerkend zijn bijvoorbeeld de gunstige ligging waardoor beide werkgebieden een stijgende werkgelegenheid hebben, de kernen met grote sociale cohesie en het vergelijkbare ondernemersklimaat.

Voldoende robuust

Door de samenvoeging ontstaat een nieuwe lokale bank die voldoende robuust is voor het bedienen van de lokale markt. Door krachten te bundelen willen de banken klanten een zo goed mogelijke multichannel dienstverlening en een strategische gesprekpartner bieden in een snel digitaliserende wereld. Lokale impact voor de regio versterken Beide banken staan bekend om de betrokkenheid met haar lokale omgeving. Marktteams zijn lokaal actief om te kunnen inspelen op de behoeften van klanten en leden. Het ondersteunen van het lokale verenigingsleven en het helpen van ondernemers om te innoveren en duurzaam te groeien blijft hoog op de agenda staan.

De samengevoegde bank is aanspreekbaar op een maatschappelijke rol van betekenis in de regio. Een vitale, leefbare en economisch groeiende omgeving is in het belang van iedereen. 

Meer berichten