De gedecoreerden en hun partners poseren, samen met de burgemeester (links), voor de fotograaf. Foto: Gemeente Gorinchem
De gedecoreerden en hun partners poseren, samen met de burgemeester (links), voor de fotograaf. Foto: Gemeente Gorinchem (Foto: )

Burgemeester Reinie Melissant reikt tien lintjes uit

GORINCHEM - Burgemeester Reinie Melissant reikte op vrijdag 26 april, tijdens de jaarlijkse lintjesregen op het Gorcumse stadhuis, aan tien mensen een Koninklijke Onderscheiding uit. Hieronder staat wíe zijn onderscheiden en op welke manier zij zich hebben ingezet.

De heer R. Bakker
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Bakker heeft een behoorlijke staat van dienst als vrijwilliger voor zowel voetbalvereniging Unitas als voor atletiekvereniging Typhoon in het bijzonder. Al vele jaren zet hij zich voor deze vereniging in als trainer, lid van de sponsorcommissie en lid van de onderhoudsploeg. Hij zorgde voor inkomsten door het werven van sponsoren en het inzamelen van oud papier. Daarnaast steekt hij letterlijk zijn handen uit de mouwen als lid van de onderhoudsploeg bij diverse onderhoudswerkzaamheden. De heer Bakker wordt binnen de vereniging gezien als een vrijwilliger die met hart en ziel verbonden is met de club. Hij staat altijd klaar en er wordt nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan, zoals onlangs toen de vraag kwam of hij een groep ex-kankerpatiënten Nordicwalkingles wilde geven.

Mevrouw M.E. Beijen
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevouw Beijen is mede oprichter van De Dans Salon in 1992. Zij organiseert dansavonden voor 40 + en alleenstaanden, zaterdagavond in De Bilt en zondagmiddag in Spijk. Tijdens de dansavond wordt ook de mogelijkheid geboden om aan workshops deel te nemen. Er nemen gemiddeld 18 a 22 dansparen en plus minus 6 a 8 alleenstaanden deel aan het dansen in Spijk en tussen de 34 en 40 in De Bilt. In 2011 heeft zij voor de plaatselijke voedselbank een dansmarathon georganiseerd. Daarnaast is zij vanaf 2007 secretaresse van de kunstcommissie bij Kunst voor Rivas. Deze commissie dirigeert en organiseert de kunstexposities in ziekenhuizen en verpleeg- en zorglocaties. Dankzij haar niet aflatende steun en organisatievermogen kunnen dagelijks bezoekers en bewoners kennis maken met het werk van exposanten.

De heer J.J. Bijl
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Bijl heeft diverse bestuursfuncties bekleedt bij het Piazza Center. Hij was onder andere voorzitter van 2010-2014. Daarnaast was de heer Bijl 10 jaar kerkenraadslid en ouderling bij de Hervormde Kerk in Vuren. Ook was de heer Bijl lid van het schoolbestuur van CBS Het Kompas te Vuren, de school waar zijn drie kinderen naartoe gingen. Hij zat tevens in de sollicitatiecommissie toen er naar een nieuwe directeur gezocht werd. De heer Bijl is daarnaast meer dan 25 jaar ouderling van de Vrije Evangelische Gemeente De Ark geweest en voorzitter van de kerkenraad. Samen met zijn vrouw heeft hij jarenlang pastoraal werk gedaan en tieners opgevangen die problemen thuis hadden. Later werd de Ark aangestuurd door een samenwerkingsverband van Vrije Evangelische gemeenten in Nederland, dat werd aangestuurd door een bestuur. De heer Bijl was ook jarenlang lid van dit bestuur en vice-voorzitter.

De heer J.G. de Boon
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer De Boon is vanaf 1965 een actief lid bij Watersportvereniging De Merwede. Hij werd op 16 jarige leeftijd lid van de vereniging, waarvan zijn vader lange tijd secretaris was. Het verenigingsgevoel kreeg hij met de paplepel ingegoten en daardoor ontwikkelde hij zich als een excellent verenigingsmens die allerlei taken op basis van vrijwilligheid op zich nam.
Zo was hij werkmeester, lid van de evenementen-commissie, lid van de wedstrijdcommissie, voorzitter wedstrijdcommissie, voorzitter bouwcommissie, verenigingsbestuurslid, wedstrijd-official, activator Merwede Jeugd zeilers, steun en toeverlaat bij allerlei andere activiteiten en werkzaamheden teneinde de vereniging tot een bloeiend geheel te maken en te houden.
In de tijd dat de vereniging nog slechts de beschikking had over de 'kleine haven' is onder regie van de heer De Boon de elektriciteitsvoorziening op de steigers gerealiseerd. Nadat de vereniging het gemeentelijk gedeelte kon overnemen, is de ligplaatscapaciteit danig uitgebreid onder regie van de heer De Boon. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd bij de totstandkoming van de camperplaatsen op het haventerrein. Het project waar hij zich nu voor inzet, is het duurzaam en onderhoudsarm maken van de haven, d.w.z. ligplaatsen en haventerrein. Vanwege zijn vele verdiensten is hij op 15 april 2011 benoemd tot Erelid van de vereniging.

Mevrouw A. van den Dool
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Van den Dool maakt zich al jarenlang vrijwillig verdienstelijk voor de samenleving. Zij was mantelzorger voor haar vriendin die leed aan de ziekte M.S. Van 1997 tot 2000 zorgde zij iedere dinsdag voor haar. Vanaf 2000 is zij vrijwilliger bij Hospice Gorinchem. Zij geeft ondersteuning aan terminaal zieke gasten en is zeer betrokken bij hen, maar ook bij de organisatie. Zij is inlevend op een prettige manier maar ook kritisch als dat nodig is met de nodige humor en kordaat. Op die manier levert zij een waardevolle bijdrage aan de laatste levensfase van de gasten die in het hospice verblijven en ook aan hun familieleden. Vanwege haar verpleegkundige achtergrond is zij zeer geschikt voor dit vrijwilligerswerk.

De heer P.A.G. van Grinsven
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Grinsven is vanaf 1981 actief voor de atletieksport. Zo is hij vanaf 1981 actief voor atletiek- en triathlonvereniging Typhoon. Hij vervulde daar verschillende functies en is nog steeds een aantal uren in de week actief. Daarnaast zet hij zich sinds 1996 in voor de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie. Zo was hij coördinator van het jurywerk, jurycontactpersoon en competitiecoördinator voor Zuid-Nederland en kalendercoördinator voor de regio Dordrecht. Vanaf 2010 is hij voorzitter van de Stichting Atletiek Regio Dordrecht.

Mevrouw A. Riemersma-van der Klis
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Riemersma was van 1984 tot 2005 vrijwillig actief voor de Stichting Africa Inland Mission (AIM International).. Zij vervulde tot 1990 de functie van Penningmeester binnen het bestuur. Begin 1990 heeft zij deze taak overgedragen en is zij verder gegaan als secretaris. Formeel was dat de term, maar de invulling was meer die van directeur. Door de aanschaf van een computer werd het voor haar makkelijker om de contacten met de medewerkers van AIM te onderhouden. Zij was vertrouwenspersoon voor de medewerkers die als ze in een vreemd land waren altijd voor wijze raad en ondersteuning op haar konden terugvallen,
Voor de Stichting Christengemeente Gorinchem was mevrouw Riemersma gedurende 9 jaar vrijwillig actief als secretaris. Zij verzorgde alle correspondentie en was gastvrouw bij uiteenlopende bijeenkomsten. Daarnaast deed zij kinderwerk, coördinatiewerk voor de huiskringen, bezocht zieken en ouderen. Als ergens hulp nodig was stond zij altijd klaar. Zij moest in 2017 vanwege haar ziekte haar activiteiten noodgedwongen beëindigen.

De heer H.W. Moret
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Moret is vrijwilliger bij de Scouting De Gorinchemse Zeeverkenners. Na het volgen van trainingen was hij vanaf het begin leidinggevende van verschillende groepen. Daarnaast heeft hijzelf van 1992 tot 2002 op regionaal niveau trainingen gegeven voor leidinggevenden. Vanaf 1984 is hij bestuurslid op lokaal niveau en heeft hij vanuit die functie onder andere de contacten van de Zeeverkenners met de gemeente en media verzorgd (1977 - heden). Voorts is de heer Moret ouderling binnen het Open Pastoraat. Eerst als coördinator van het pastorale werk, mede verantwoordelijk voor het bestuur van de eigen gemeente, en later ook als lid van het breed moderamen en de wijkkerkenraad. Vanaf 2004 is hij ouderling-kerkrentmeester met de huisvestingsportefeuille. In die laatste hoedanigheid is hij lid van het College van Kerkrentmeesters en van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Gorinchem.

De heer A. Sterk
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Sterk is altijd zeer betrokken geweest bij de winkeliersvereniging, sportverenigingen, de middenstand, de Roteryclub en de leefkwaliteit voor de inwoners van Gorinchem. Daarnaast is hij een uitzonderlijke ondernemer die bij PLUS retail b.v. hoog in het vaandel staat. Niet voor niets is PLUS jaren op rij uitgeroepen tot de beste MVO supermarkt van Nederland. Ook bij het nemen van nieuwe initiatieven zoals e-commerce heeft de heer Sterk geen afwachtende houding aangenomen. Hij pakte dit voortvarend op, net zoals in het verleden middels een buurtbus consumenten die slecht ter been waren naar zijn supermarkt te laten komen. Ook heeft hij recent nog een ophaal punt geopend en de bezorgservice uitgebreid naar omliggend dorpen om de consument ter wille te zijn. Hij steekt met kop en schouder boven het gemiddelde uit. Zo staat hij bekend in de stad. Zijn maatschappelijke betrokkenheid en de manier hoe hij zich heeft ingezet voor de gemeenschap is uitzonderlijk. Het ging daarbij niet alleen om royale sponsoring, maar ook om persoonlijke inzet en betrokkenheid. Dit is gebleken bij zijn afscheid van PLUS, waar honderden inwoners en vrienden aanwezig waren. Het plezier, de ruimte en de mogelijkheden die de heer Sterk gaf aan de Gorcumse samenleving en verenigingsleven over een periode van meer dan 40 jaar in combinatie met een succesvolle zakelijke carrière, is gigantisch. Bij zijn afscheid kreeg de heer Sterk uit handen van burgemeester Melissant het zilveren schouderklopje.

De heer J.W. van Zuijdam
Graad: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vanaf 1991 is de heer Van Zuijdam in diverse functies vrijwillig actief voor de kerk. Zijn werkzaamheden zijn zowel bestuurlijk, administratief, als praktisch handen uit de mouwen. Ook werkte hij als diaken en bracht als zodanig mede een fusie tussen de wijkgemeenten tot stand. Daarnaast zet hij zich in voor het gemeentelijk depot voor archeologie. In de 2e helft van 2016 heeft hij samen met andere vrijwilligers de verhuizing en alles wat daarmee gepaard ging tot stand gebracht. Wekelijks werkt hij met een groep van vrijwilligers aan de collectie van het depot. Bij zijn werkgever was hij gedurende 3 jaar lid van de OR. Daarnaast heeft hij ervoor gezorgd dat Hermeta een deeltje van haar bedrijfsresultaat aan goede doelen schenkt zoals het project in Malawi dat door de heer Zuijdam is opgepakt onder de paraplu van World Servants.

Meer berichten