Van links naar rechts: Roos Rijnen (presentatrice), Joke Melenhorst (casemanager) en Nellie van Sinttruije (casemanager) poserend voor Gemeenschapshuis De Bogerd, waar de maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimer Café plaatsvinden. Foto: Cok Slijkoord
Van links naar rechts: Roos Rijnen (presentatrice), Joke Melenhorst (casemanager) en Nellie van Sinttruije (casemanager) poserend voor Gemeenschapshuis De Bogerd, waar de maandelijkse bijeenkomsten van het Alzheimer Café plaatsvinden. Foto: Cok Slijkoord

Alzheimer Café Gorinchem 15 jaar jong

In de afgelopen 15 jaar heeft Alzheimer Café Gorinchem een niet meer weg te denken plaats verworven binnen de gemeente Gorinchem.

Door Cok Slijkoord

Alzheimer Nederland stimuleert en financiert verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek naar dementie. Gemeente Gorinchem heeft een convenant gesloten met Alzheimer Nederland om een dementie-vriendelijke samenleving in Gorinchem te bevorderen waarbij Alzheimer Café Gorinchem een belangrijke plaats inneemt.

Alzheimer Café Gorinchem.

Met uitzondering van de maanden juli en augustus wordt het Alzheimer Café elke tweede donderdag van de maand georganiseerd in gemeenschapshuis De Bogerd aan de W. de Vries Robbéweg 100 in Gorinchem. Deze avonden verlopen volgens een vast stramien. 

De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 9 mei. Vanaf 19.00 uur worden de gasten verwelkomd met koffie of thee en om 19.30 uur wordt door een gastspreker een thema behandeld. De vakkundige leiding van zo'n avond is in handen van Roos Rijnen en er is altijd een 'casemanager dementie' aanwezig. Alzheimer Café Gorinchem heeft de beschikking over twee casemanagers, te weten; Joke Melenhorst en Nellie van Sinttruije. Beiden zijn geriatrisch verpleegkundige, aangesloten bij Ketenzorg Dementie Waardenland en kunnen buiten hun professionele opleiding putten uit een rijke ervaring in de omgang en verzorging van mensen met een dementie.

Doelstelling.

"Het is onze missie om mensen met een dementie achter de deur vandaan te halen, zodat deze kwetsbare mensen erbij horen", zegt Roos Rijnen. Ze wordt aangevuld door Nellie van Sinttruije die opmerkt dat er nog een grote mate van onwetendheid heerst over dementie. "Laten we niet vergeten dat dementie een ziekte is die beslist niet uitsluitend voorkomt bij bejaarden. Ook jonge mensen kunnen geconfronteerd worden met dementie", aldus Joke Melenhorst. "Daarom neemt het Alzheimer Café zo'n belangrijke plaats in", zegt ze.

Hoe ziet zo'n avond er uit in het Alzheimer Café?

De avond wordt opgedeeld in twee blokken. Voor de pauze komt er een gastspreker aan het woord. Hij/zij behandelt een thema. Aanstaande donderdag 9 mei, is het thema 'Jonge mensen met dementie'. De thema's die aan de orde komen veranderen maandelijks.

Na de pauze is er plaats voor het informele gedeelte van de samenkomst, bestaande uit voorlichting, informatie en ervaringsuitwisseling van de aanwezige mensen met dementie, hun kinderen, mantelzorgers en andere aanwezigen. De casemanagers zijn hierbij een belangrijke professionele vraagbaak. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

"Het geeft altijd opnieuw een fijn gevoel als je de bezoekers aan het Alzheimer Café opgewekt ziet vertrekken. Het is voor de meeste een echt uitje. En dat is ook ons streven", stelt Joke Melenhorst.

Op de vraag van uw correspondent of er voor de nabije toekomst nog wensen zijn, klinkt het bijna eenstemmig uit de monden van Joke en Nellie: "Een grotere bereikbaarheid van mensen met een dementie en hun directe achterban zou fantastisch zijn".

Meer berichten