'De wethouder moet nu zo spoedig mogelijk informatie geven', vindt Everdien Hamann.
'De wethouder moet nu zo spoedig mogelijk informatie geven', vindt Everdien Hamann.

'Theater Haarstraat moet open blijven'

GORINCHEM - Voor het eerst in de Gorcumse politiek maakt Gorcum Actief gebruik van het middel 'Verzoek tot Inlichtingen' over het theater aan de Haarstraat (voorheen De Nieuwe Doelen). "De wethouder moet nu zo spoedig mogelijk informatie geven. Tot nu toe zijn al onze vragen onbeantwoord gebleven, maar het gonst intussen van de geruchten in de stad. De gemeenteraad mag niet genegeerd worden, zeker niet nu deze belangrijke voorziening binnenkort, per 1 juli, domweg wordt gesloten en er geen enkel plan op tafel ligt."

Om die reden vindt Everdien Hamann van Gorcum Actief sluiting van het theater voorbarig. Zij is 'not amused' over de hele gang van zaken. "Dit college reserveerde vorig jaar in de begroting 10 miljoen voor de verbouwing van het theater. Dat gaat niet door, vernemen wij uit de tamtam nota bene, maar over de sluiting van het gebouw waren dus al besluiten genomen. Dat is de omgekeerde wereld. Dit gebouw moet gewoon in gebruik blijven als voorziening van de stad tot andere plannen door de gemeenteraad zijn vastgesteld." Zij hoopt met weer een hele reeks schriftelijke vragen eindelijk duidelijkheid te krijgen.

Nieuw cultuurbeleid

Ernstig is het feit dat de in maart gestelde schriftelijke vragen van Gorcum Actief niet inhoudelijk zijn beantwoord. "We kregen alleen de korte mededeling dat er voor het zomerreces een heel nieuw cultuurbeleid uit de hoge hoed is getoverd. Mogen we daar dan even een klap op geven? Zo 'n beantwoording van schriftelijke vragen vind ik minachting van de gemeenteraad, die volgens democratisch proces hier uiteindelijk wel over gaat. Het domweg negeren van de gemeenteraad is democratisch gezien een doodzonde. Daarom doen we nu deze ultieme poging 'Verzoek tot Inlichtingen' als bedoeld in de artikelen 169 en 180 van de Gemeentewet. Het gaat hier namelijk niet alleen over een belangrijke voorziening van de stad en heel veel gemeenschapsgeld, maar ook over het democratisch proces."

Meer berichten