Nieuw jongerenwerk in Gorinchem krijgt steeds meer vorm

GORINCHEM - Sinds begin dit jaar is er in opdracht van de gemeente Gorinchem een nieuwe jongerenwerkorganisatie actief in Gorinchem: Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH). De vier jongerenwerkers en teamleider van deze stichting zijn nu ruim vier maanden actief in de stad en vinden steeds meer hun weg. The Mall Jongerenwerk - sinds 2002 actief in Gorinchem - blijft ook jongerenwerkactiviteiten organiseren.

De gemeente Gorinchem vindt het belangrijk dat jongeren de kansen en mogelijkheden krijgen om op te groeien tot zelfredzame volwassenen. Daarom subsidiëren ze het jongerenwerk dat plaatsvindt in de stad. STJJMH en The Mall zijn de afgelopen maanden in gesprek geweest om elkaar te leren kennen, informatie uit te wisselen en de overdracht te organiseren. Die overdracht is nu in principe afgerond. The Mall blijft echter dit jaar nog wel uitvoerder van het project Studio Social Media. Daarnaast blijft The Mall ook op eigen initiatief jongerenwerk aanbieden.

STJJMH officiële partij en aanspreekpunt voor jongerenwerk in de stad

Hoewel The Mall en STJJMH nu dus beide jongerenwerkactiviteiten uitvoeren in de stad, is de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden Holland per 1 januari 2019 de officiële, vanuit de gemeente gesubsidieerde partij en dus ook het aanspreekpunt als het gaat om professioneel jongerenwerk in de stad. Beide organisaties zijn en blijven met elkaar in gesprek om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. STJJMH heeft ook met andere maatschappelijke organisaties contact gelegd die zich bezighouden met het welzijn van jongeren.

Over Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland

STJJMH is een professionele jongerenwerkorganisatie die actief is in zestien gemeenten in de provincies Zuid Holland en Utrecht. De jongerenwerkers van STJJMH geloven in de potentie van jongeren. Ze zoeken hen op en zetten hen in hun kracht, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen. Door samen te werken met andere organisaties dragen ze bij aan betere kansen voor de jongeren in de gemeenten waar zij actief zijn.

STJJMH kijkt naar wat er mogelijk is en kan in Gorinchem. De stichting heeft veel ervaring in methodisch werken (dus jongerenwerk volgens bepaalde, bewezen effectieve methodieken) en levert een actieve bijdrage aan het verder brengen van het Wijkgericht Werken. In september volgt een presentatie aan de raad waarin zij de eerste resultaten van haar inzet wil delen.

Wat betekent dit voor de jongeren in Gorinchem?

STJJMH en The Mall bieden samen een breed pakket van jongerenwerkactiviteiten in de stad. STJJMH is het officiële aanspreekpunt en organiseert onder meer coaching, meidenwerk en voorlichting op scholen en via contacten op straat. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor de samenwerking met het opbouwwerk (versterken van de wijkfunctie van buurthuizen) en met Gorinchem Beweegt. Waar dit kan werkt STJJMH hierbij zoveel mogelijk samen met andere lokale maatschappelijke organisaties, jongeren en andere bewoners uit de diverse wijken. The Mall is dit jaar nog met het project Studio Social Media actief op scholen, ouderavonden, online en in de studio. Daarnaast organiseren ze jongerencentra, meidengroepen en projecten en bieden ze coaching aan jongeren.

Meer informatie
Meer informatie over het jongerenwerk en het concrete aanbod van Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland in Gorinchem op www.jongerenwerkgorinchem.nl en van The Mall Jongerenwerk op www.themallgorinchem.nl.

Meer berichten