Positieve score Burgerpeiling Gorinchem

GORINCHEM - Gorinchem scoort positief in de burgerpeiling 2019. Het totaaloordeel in 2019 met 6,8 is even hoog als in 2017 en 0,1 punt hoger dan de benchmarkgemeenten. Gorcumers zijn over het algemeen tevreden over het wonen in Gorinchem en hetgeen de gemeente voor hen betekent. Toch blijven er ook aandachtspunten bij de verschillende thema's. Op 10 oktober wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten.

De burgerpeiling vond in het voorjaar plaats. De peiling bestond uit een vragenlijst voor inwoners waarmee hun welzijn en betrokkenheid met de gemeente inzichtelijk gemaakt kan worden. Daarnaast is het een middel om te zien of de gemeente er in slaagt aan te sluiten bij de behoeften van inwoners.

De vragen in de burgerpeiling hebben betrekking op vier belangrijke maatschappelijke thema's: woon- en leefklimaat, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. Gorinchem scoort 0,1 punt hoger dan de vergelijkingsgroep, gemeenten in de grootte 25.000- 50.000 inwoners. De waardering voor woon- en leefklimaat stijgt met 0,1 punt. De score op relatie inwoner-gemeente daalt met 0,1 punt. De conclusie is dat Gorinchem landelijk gezien een positieve score haalt en dat Gorcumers tevreden zijn.

Wethouder Ro van Doesburg: "Ik ben blij met de uitkomsten van het rapport. Het betekent dat inwoners tevreden zijn en het fijn vinden om in onze mooie stad te wonen. Toch zijn er ook zaken die beter moeten. Daar gaan we als gemeente keihard aan werken".

Aandachtspunten
Er zijn ook aandachtspunten waarmee het college aan de slag gaat. Ten aanzien van het Woon- en leefklimaat zijn dat bijvoorbeeld meer maatschappelijke samenhang in stad, wijk, buurt of straat door middel van burgerinitiatieven. Maar ook meer wijkgericht werken op basis van vertrouwen en maatwerk.
Bij de Relatie inwoner – gemeente hebben de aandachtspunten met name betrekking op het meer betrekken van inwoners bij planvorming (inwonerparticipatie) en inwoners voldoende ruimte geven om ideeën en initiatieven te realiseren. Ook het toezicht op het handhaven van regels kan beter.

De Gemeentelijke Dienstverlening scoort goed, maar blijft ook een aandachtspunt. Gorinchem scoort 0.2 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Het gaat dan met name om meer service in de dienstverlening en betere informatie over afhandelingstermijnen.
De bijeenkomst voor de raad op 10 oktober start om 20.30 uur in Vergaderzaal 7 in het Stadhuis. Het volledige onderzoeksrapport is terug te vinden op website van de gemeente: https://www.gorinchem.nl/bestuur-organisatie/burgerpeiling

Meer berichten