Jimmy van Regenmortel, Mathijs Verel en een groepje leerlingen uit 4tech. (Foto: Privé)
Jimmy van Regenmortel, Mathijs Verel en een groepje leerlingen uit 4tech. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

Technasium Fortes Lyceum sluit convenant

Dat plastic soep een groot probleem is, weten we inmiddels. Maar de verhalen over grote plastic eilanden in de oceaan, dat is toch een beetje de "ver-van-je-bed-show". Daarom is het Fortes Lyceum te Gorinchem samen met WaardenMakers – dat bijdraagt aan maatschappelijke initiatieven - aan de slag gegaan om het plastic soep probleem dichter bij huis te halen. 

Door Eline Lohman

GORINCHEM - De leerlingen van atheneum 5 op het Fortes zijn druk aan de slag gegaan om in kaart te brengen hoe groot de plasticproblematiek in hun eigen stad is. Daarvoor gingen wat leerlingen op bezoek  bij de waterzuiveringsinstallatie in Tiel om te onderzoeken hoe in deze installaties plastic aangetroffen en gezuiverd kan worden.

Het is geen eenmalige actie. WaardenMakers heeft samen met het Fortes Lyceum een convenant gesloten om de komende jaren dit project verder uit te breiden. Samen met de waterschappen en gemeenten willen de partijen verschillende evenementen opzetten – bijvoorbeeld een expositie of een festival om stadsgenoten erbij te betrekken - om de inwoners van Gorinchem wijzer te maken over plastic en te laten zien dat je thuis al een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verkleinen van de plastic soep duizenden kilometers verderop, vertelt Mathijs Verel, Technator bij het Fortes Lyceum. 

"De leerlingen doen onderzoek naar verschillende aspecten van de plastic soep. Te denken valt aan het onderzoeken hoeveel plastics in cosmetica zitten, die mensen dus het oppervlaktewater in spoelen. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid plastic die bijvoorbeeld een huis/supermarkt in en uit gaan. Het overkoepelende doel hiervan is om het plasticsoep probleem van ver weg naar huis te halen. Er wordt heel veel onderzoek gedaan op grote schaal, maar wat betekent het probleem nou daadwerkelijk voor de mensen thuis? Daar willen we met dit convenant meer inzicht in geven aan de mensen van Gorinchem."

Het convenant maakt het mogelijk voor de leerlingen van het Fortes Lyceum, WaardenMakers, de gemeente, waterschappen en wellicht meer partijen samen te komen om kennis, ervaring en middelen te combineren om hun onderzoeken 'aan de man' te brengen, zegt Mathijs. "Het doel van het convenant is om een project op te zetten dat zich meerdere jaren voortzet, over meerdere jaarlagen van leerlingen. Dat betekent dat de kennis die de leerlingen dit jaar opdoen, een startpunt kan zijn voor de 5e klassers van volgend jaar. WaardenMakers heeft toegezegd ook gedurende deze jaren als opdrachtgever te zullen fungeren. Ook hebben we de wens na de meivakantie van 2020 één groot project op te zetten waarin alle jaarlagen aan hetzelfde probleem gaan werken, maar verschillende aspecten gaan behandelen. Dit convenant is daar een mooi startpunt en onderwerp voor. Zo willen we een Makathon op gaan zetten en wellicht bedrijven en andere partijen hierin betrekken waardoor een snelkookpan ontstaat waar bedrijven en leerlingen samen in een korte tijd iets moois op kunnen zetten."

Meer berichten